Cykelturismebarometeret er blevet til i forbindelse med det internationale Cykeltopmøde i København, d. 30. juni 2022. Analysen som er foretaget af Epinion, præsenteres af Nyborg Kommune, Destination Fyn samt Dansk Cykelturisme og giver svar på hvordan danskerne cykler i fritiden og på ferierne.

Analysens fem konklusioner

Cykling er en populær ferieaktivitet

Hver femte dansker har været på cykelferie enten i Danmark eller i udlandet inden for de seneste to år. For de fleste er cykling en aktivitet eller transport på ferien – ikke et hovedformål i sig selv.  

1


2

Cykling på ferien skaber mere cykling i hverdagen:

De danskere, der har været på cykelferie, angiver oftere, at de i løbet af det seneste år har cyklet mere end de plejer, sammenlignet med danskere, der ikke har været på cykelferie – og mange anser konkrete cykeloplevelser som en væsentlig årsag til, at de cykler mere.  


Cykling er typisk en aktivitet eller et transportmiddel på ferien – ikke et hovedformål i sig selv:

Der er flere, der angiver, at det er sandsynligt, at de tager på ferie, hvor cykling er en aktivitet eller et transportmiddel, end at det er hovedformålet. 

3


4

Flotte landskaber og naturoplevelser står højt på danskernes ønskeliste til en rekreativ tur:

Derudover viser undersøgelsen, at det er vigtigt for den gode cykeloplevelse, at den foregår på cykelstier eller veje med lille trafikmængde.


Blandt de væsentligste barrierer er opfattelsen af, at det er dyrt og besværligt at tage cyklen med på ferien:

Samtidigt har oplevelsen af ikke at være i tilstrækkeligt god form til denne ferietype også en afskrækkende effekt på flere.  

5

Analysens anbefalinger

  • Øget samtænkning af cykling i fritiden, på ferien og i hverdagen kan øge cykelandelen generelt.

  • Hvis flere skal vælge cykelferien, hvor cykling er hovedformålet, kræver det bedre cykelruter, mere service og mere formidling.

  • Der er et stort behov for at etablere mere cykelvenlig infrastruktur i hele landet, hvilket også vil være til gavn for internationale cykelturister.

  • Bedre mulighed for cykelmedtagning i den kollektive trafik og bedre sammenknytning mellem stationer og cykelruter øger aktionsradius for cykelturister og rekreative cyklister og skaber bedre adgang til cykeloplevelser i hele landet for en større målgruppe.

Projektpartnere i cykelturismebarometeret